درباره من

زندگی کردن در دو زبان، مرا در مورد زبان، هویت و رابطه زبان و نویسنده و رابطه نوشتن با خود و زبان در تبعید کنجکاو کرده است. شاید معیار انتخاب بیشتر نوشته ها همین باشد. نویسندگانی بی وطن که در کلماتشان پناه گرفته اند. و سعی ام  براین است به نویسندگانی که کمتر به فارسی ترجمه شده اند بپردازم. قبل از نوشتن هر مقاله تا جایی که مقدور باشد، آثار نویسنده را می خوانم. هر مصاحبه و هر مقاله ای را به دقت بررسی می کنم و برای هر نقل قول یا هر ارجاع متن، لینک قابل کلیک می گذارم تا برای مطالعه بیشتر در دسترس باشند. آنچه در اینجا می خوانید، حاصل عشق به ادبیات و روشنگری و آنچه که انسان می نامیمش هست.

-میم

نوشته ها با یک کلیک به زبان انگلیسی هم در دسترس هستند*